ציורי נוף ישראלי  | 2022

View_to_Afula_67X50
Broshim_MISHMAR_80X120
Caw_A_32X33
Conversation_32X42
Cow_and_Acalyptus_60X120