top of page
50X40 נוף משמר העמק בתנועה
מראה מהגילבוע - אסף רודריגז
67X50 רכב הצלה וצייר
100X80 ליבי שלי .JPG
נוף ועירום - אסף רודריגז
זכרון לטייס
ברושים בשדות משמר העמק - אסף רודריגז
 העץ בשדות חריש - אסף רודריגז
ברושי זיכרון - אסף רודריגז
!הדפסי עבודות נבחרות בהזמנה
  • Black Facebook Icon
© Copyright

http://assafrodriguez.com | Artist | Painter

אסף רודריגז

מגידו, עמק יזרעאל, המקום בו בחר לקבוע את ביתו יחד עם משפחתו. יליד ירושלים, בן לצייר ואמן, אשר ממנו ינק את הזיקה לאמנות והציור בפרט. לאחר שעבד והתגורר במרכז הארץ בחר להקים את הסטודיו בתוככי הקיבוץ  ולפעול בו כחלק מהתחדשות הקהילה ביישוב. עמק יזרעאל ואדמות החקלאים, השדות החרושים והעצים שמהווים סמל לנופי הארץ ,נראו ביצירותיו כרצון, געגוע ונוסטלגיה לימים עברו בישראל, לעבר בו הייתה אידאולוגיה ציונית וכמיהה להגשים את החזון העברי. העצים השמיים וקרקע השדות בציוריו מובאים יחדיו כביטוי לקשר שבין האדם, אדמת הארץ ולמקום.  

bottom of page