רישומים

A road in Megiddo
110X90 מקום לדאגה
ברוש ערביים משמר העמק
רני
פגסוס
זכרון לטייס
ליבי שלי
תיאומים
נוף בעין השופט
ברושים
עצים
החוף
ברוש משמר העמק
גזע ברוש
(אקליפטוס (משמר העמק
הרוכב
סוסים
יוקנעם, מבט אל העמק
מאגר ליד מגידו
עצים בעמק יזרעאל
עצים בעמק יזרעאל