Muharaka

ציורי נוף ישראלי | מוחרקה

אסף רודריגז | ציורי נוף ישראלי

©2013 Assaf Rodriguez

Muharaka  
oil/canvas, 40×30cm