In the Kibutz b(Megiddo)

רישומים | תוך הקיבוץ ב(מגידו)

©2016 Assaf Rodriguez

In the Kibutz b(Megiddo)

Charcoal/Oil Paint/paper, 21×29cm

Filed Under: רישומים

אומנות בעץ

טבע דומם

רישומים

 

ציורים

 

אסף רודריגז - רישומים
אסף רודריגז - טבע דומם
אסף רודריגז - אמנות בעץ

©Assaf Rodriguez Fine Art | All Rights Reserved | Email Assaf Rodriguez

אסף רודריגז - ציורי נוף ישראלי