אומנות בעץ

טבע דומם

רישומים

 

ציורים

 

אסף רודריגז - רישומים
אסף רודריגז - טבע דומם
אסף רודריגז - אמנות בעץ

©Assaf Rodriguez Fine Art | All Rights Reserved | Email Assaf Rodriguez

אסף רודריגז - ציורי נוף ישראלי

CONTACT

 

Please contact me with any questions regarding the paintings on this site. I also accept custom commissioned art. If you have a specific idea for a landscape or prehaps a special vase or family heirloom for a still life, please feel free to contact me with any questions. I always enjoy comments or just a friendly hello.

Assaf Rodriguez
assaf.r7@gmail.com 

​Tel: +972.050.6516227