In the kibutz c(Megiddo)

רישומים | תוך הקיבוץ ד(מגידו)

©2016 Assaf Rodriguez

In the kibutz c(Megiddo)

Charcoal/Oil Paint/Paper, 21×29cm

Filed Under: רישומים

אומנות בעץ

טבע דומם

רישומים

 

ציורים

 

אסף רודריגז - רישומים
אסף רודריגז - טבע דומם
אסף רודריגז - אמנות בעץ

©Assaf Rodriguez Fine Art | All Rights Reserved | Email Assaf Rodriguez

אסף רודריגז - ציורי נוף ישראלי