אומנות בעץ

זריחה מאוחרת
נאלם
דואט ביער
נהר
תנועה
שם
עיוותי זמן
לילה
בין ערביים
מתוך היער
  • Black Facebook Icon